Referencie

Naša spoločnosť vypracovala množstvo projektov riešenia základnej koncepcie požiarnej ochrany a riešenia protipožiarnej bezpečnosti jednotlivých stavieb. Napr. :

 • Skladová hala Košice II.
 • Zateplenie fasády bytového domu, Ďumbierska, Košice
 • Hospodársky dvor pre zlepšenie nakladania s odpadmi v obci Huncovce
 • MsÚ Prešov, Obnova objektu ul. Jarková 26, Prešov
 • Logistická hala TRANSERVICEUROPA Poprad
 • Výrobné haly, Prešov
 • Bytový dom - 16 b.j., Sabinov
 • Rekonštrukcia skladovacích priestorov HAGARD:HAL, a.s.
 • Výrobná a skladovacia hala IMMERGAS Slovakia, Poprad
 • Rekonštrukcia tepelného hospodárstva NsP GELNICA

 • Prístavba sociálno-hygienického zariadenia, Základná škola ŽEHŇA
 • Modernizácia ZŠ Kolbovce
 • Novostavba bytového domu - Brezovica
 • Rozšírenie výrobných a skladovacích priestorov závodu GGP POPRAD SLOVAKIA, s.r.o.
 • Posúdenie zmeny pôvodného využitia objektu z výroby na skladovanie závodu GGP POPRAD SLOVAKIA, s.r.o.
 • Rekonštrukcia objektu na predajňu, Prešov
 • Rozšírenie logistickej haly TRANSERVICEUROPA Poprad
 • Rozšírenie predajných priestorov a rýchlych služieb AUTOSALÓNU KIA, Prešov
 • Rekonštrukcia a prístavba závodu LEAR, Prešov
 • Nákupné centrum a polyfunkčný dom, Svidník
 • TESCO 1K, Medzilaborce
 • Novostavba evanjelického kostola, Rokytov
 • Rekonštrukcia časti ZŠ na kuchyňu, Sedlice
 • Inžinierske siete a rozšírenie miestnej komunikácie, Prešov
 • Obnova bytového domu, Prešov
 • Rozšírenie výrobných a skladovacích priestorov haly, Prešov
 • Centrum poľnohospodárskej techniky, Prešov
 • Inžinierske siete pre IBV OD TRNAVY, ŠPAČINCE
 • Sociálno – prevádzková budova a jedáleň, Poprad
 • Spracovanie starých vozidiel, Bardejov
 • Splašková kanalizácia a ČOV Lieskovec
 • Obytný súbor „ NA HORE “Košice
 • Zateplenie bytového domu, Prešov
 • Obnova a nadstavba bytového domu na ul. Vansovej, Prešov
 • Výrobná a skladovacia hala EUROTILLERS Slovakia Poprad, priemyselný park Poprad - Matejovce
 • Rekonštrukcia výkrmu HD na odchovňu jalovíc a kráv BTPM
 • Rekonštrukcia kravína na pôrodňu a teľatník, Hospodársky dvor Vlača

 • Rekonštrukcia kravína na ovčín, Hospodársky dvor Uzovské Pekľany
 • Rekonštrukcia kravína 300 a hnojnej koncovky, Hospodársky dvor Stročín
 • Rekonštrukcia budovy CPK na uskladnenie stelív, Hospodársky dvor Stročín
 • Terňa, rekonštrukcia Základnej školy
 • Rekonštrukcia Materskej školy, Veľký Šariš
 • Šarišské Bohdanovce, Základná škola - rekonštrukcia
 • CUKRÁRENSKÁ VÝROBŇA, Gregorovce
 • Poľné hnojisko
 • Sklad hutného materiálu TATRAVAGÓNKA Poprad
 • Modernizácia ZŠ Kolbovce
 • Obnova a zateplenie bytového domu, Vajanského, Prešov
 • Rekonštrukcia a modernizácia farmy so zameraním na WELFARE zvierat v Železníku
 • Rekonštrukcia budovy s prístavbou ÚPSVaR Prešov
 • Torysa, Základná Škola s materskou školou - nadstavba a zateplenie
 • Rekonštrukcia strechy objektu meštianskeho domu, Prešov
 • Hypermarket TESCO 3K Revúca
 • Modernizácia a rozšírenie hasičskej stanice, Sedlice
 • Prístavba telocvične k ZŠ Školská 3, Spišské Podhradie
 • Prístavba výrobnej haly W.T.X, Veľký Šariš 1. etapa
 • PKO – Obnova pamiatky, Prešov
 • Vranov nad Topľou, Gymnázium – zateplenie
 • Pošta Prešov 3 – rekonštrukcia interiéru
 • Supermarket ACCEPT, Gelnica
 • Dom nádeje, Mlynica
 • Bytový dom Svidník
 • Rekonštrukcia suterénu ÚPSVaR Sabinov
 • Odovzdávacia hala vagónov a výrobná hala TATRAVAGÓNKA Poprad
 • Obchodný dom - Lipany
 • Revitalizácia námestia v obci Liptovský Ján
 • Združená stredná škola Stropkov – zateplenie objektu
 • NICHOLTRACKT Prešov - Ľubotice

 • Obnova a nadstavba prevádzkových priestorov, Prešov, Budovateľská č. 38
 • MODERNIZÁCIA OBECNÉHO DOMU, Suchá Dolina
 • Kultúrny dom a obecný úrad Gregorovce
 • Prístavba skladovej haly „SALVATOR“
 • Nadstavba bytového domu, Záhradná, Prešov
 • Oprava strešnej konštrukcie budovy strojovne EVO I v závode ELEKTRÁRNE VOJANY.
 • Výroba oceľových konštrukcií, Košice
 • ZŠ s MŠ Ľubotín - prístavba objektov pre špecializované učebne
 • Obnova obradnej siene MsÚ, Prešov
 • Zariadenie pre seniorov - Raslavice
 • Poráč - revitalizácia centra obce
 • Predajňa MILK – AGRO s.r.o., Gelnica
 • Penzión Vila Mimo, Vysoké Tatry
 • Humenné, DD a DSS – rekonštrukcia a prístavba
 • Detský domov na Hurbanovej ul., Košice
 • Hotel Prešov zmena stavby pred dokončením na BAŠTOVÁ CENTRUM, rekonštrukcia slov. rozhlasu, Prešov

 • Fotovoltaické elektrárne „FTVE“
 • Obecné spoločenské centrum, Malá Domaša
 • Revitalizácia priemyselnej haly DÚHA a.s. Haniska
 • Rekonštrukcia zariadenia sociálnych služieb JESEŇ ŽIVOTA, Veľká Lomnica
 • Výskumno výstavné a informačné centrum bioenergie - PHF EU Kapušany II. Etapa
 • Evanjelický a.v. kostol Terasa – Košice
 • Polyfunkčný bytový dom – 4 b. j. - nájomné byty + MŠ a prípojky TI v obci Bertotovce
 • Zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a účelová budova, Prešov
 • Zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, Veľký Šariš
 • Bystrany - Kanalizácia a ČOV
 • Zhodnocovanie BRO Hanušovce nad Topľou – Petrovce
 • Čerpacia stanica a agroturistické ubytovacie zariadenie, Kyjov
 • Skládka odpadov na nie nebezpečný odpad, Ozor - Veľké Ozorovce - III. ETAPA
 • Výstavba 12 nízko štandardných bytových jednotiek, Liptovský Mikuláš – Hlboké
 • Stavebné úpravy prenajímateľného priestoru H 1.5 v OC Optima Košice
 • Administratívna budova – Stromoradie, Prešov
 • Kremnická minca - súbor obytných budov ulica Zechenterova, Kremnica
 • Rekonštrukcia objektu na bistro, Petrovany
 • Rekonštrukcia fasády servisno-predajných priestorov "CITROËN" - SAMID
 • Mestský priemyselný a technologický park Trnava
 • Realizácia pobočky TATRA BANKY, Prešov, Hlavná ul
 • Komplexná modernizácia a rekonštrukcia objektu zdravotného strediska v obci ĽUBOTÍN
 • Prístavba administratívnej budovy DUHA, a.s, Prešov, Čapajevova 29
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 080 28 Prešov
 • Rekonštrukcia bývalej MŠ, Dargovská 7, 8, Prešov

 • Prevádzka - výroba práškových potravín Raslavice
 • Kanalizácia a ČOV Petrovce
 • Zameranie skutkového stavu objektov OBAL SERVIS a.s. - Sklad drevného materiálu - plechová časť
 • Zameranie skutkového stavu objektov OBAL SERVIS a.s. - Sklad - nástrojáreň
 • Zameranie skutkového stavu objektov OBAL SERVIS a.s. - Výrobná hala kovových a drevených výrobkov
 • Zameranie skutkového stavu objektov OBAL SERVIS a.s. - Prístrešok nad drvičom
 • Zameranie skutkového stavu objektov OBAL SERVIS a.s. - Sklad dreva
 • Pobočka SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA a.s. v Obchodnom Dome Lipany
 • Nadstavba bytového domu Bardejov, Jesenského ul. č. 3, 4
 • Košice, rekonštrukcia priestorov firmy TRIS, spol. s r.o.
 • Odborný liečebný ústav MINERAL – SLOVAKIA, s.r.o., Prešov
 • Skládka NNO Bartošovce – Hertník, Prevádzková budova
 • Výrobná hala kukuričných trubičiek Vajkovce – rekonštrukcia, RiD s.r.o.
 • Zrušenie zariadenia EPS v objektoch spoločnosti ZVL AUTO spol. s r.o., Prešov
 • Zubná ambulancia, Francisciho, Prešov
 • Prešov - zmena účelu mestského kultúrneho strediska na materskú školu, Nižná Šebastová
 • Novostavba polyfunkčnej budovy v pamiatkovej zóne mesta Rožňava
 • Zberný dvor v obci Radvaň nad Laborcom
 • Zberný dvor v obci Plaveč
 • Revitalizácia hradu na vrchu Hradová v Košiciach
 • Určenie maximálnych skladových zásob NCHL v hale údržby, Areál U. S. Steel, Košice
 • FAKULTA VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove, Aula s administratívnym zázemím a dielňami
 • Občerstvenie malá ŽELEZNIČNÁ STANICA Prešov

 • Výstavba troch bytových jednotiek a obnova bytového domu, Košice
 • Protipovodňové opatrenia na vodnom toku Bystrá, obec Margecany, okres Gelnica
 • Prestavba remeselníckeho domu na polyfunkčný dom, Bardejov, Stöcklová ul.
 • SPOJENÁ ŠKOLA, Opatovská cesta, Košice
 • Sklad ovocia a zeleniny, katastrálne územie Malý Šariš
 • Kancelárske a predajné priestory TINBYT, Budovateľská, Prešov
 • Rekonštrukcia rodinného domu na bytový dom, Prešov - ul. Urbánkova
 • Prestavba administratívnej budovy, Volgogradská, Prešov, PALA Centrum s.r.o.
 • Sklad hutných materiálov, stavebných materiálov, minerálnych olejov a ropných výrobkov, Žehňa
 • Zameranie skutkového stavu objektu Vertikal Solid s.r.o., Hala – prevádzkový objekt
 • Kanalizácia a ČOV Ostrovany a Šarišské Michaľany
 • PREVÁDZKA KVETINÁRSTVA Gabriela Žulková – Kvetinárstvo Gabriela
 • Zmena účelu prenajímaných obchodno - administratívnych priestorov na školské priestory, Tanečný klub GRIMMY
 • BISTRO – Nižná Šebastová, ul. Vranovská, okres Prešov
 • Rekonštrukcia ČOV Sirk
 • MK k IBV Grúň, Šarišské Bohdanovce
 • Skladovacia hala pre posypový materiál „Sklad CHPM Giraltovce“, ISPRIM, s r.o.

a ďalšie iné