Projekčné práce

  • vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb,
  • vyhotovenie projektovej dokumentácie v rozsahu pre územné rozhodnutie a pre stavebné povolenie,
  • poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúceho sa pozemných konštrukcií