O nás

Naša spoločnosť architectus FEKETE, s.r.o. vznikla v roku 2007. Predmetom činnosti spoločnosti sú projektové práce a služby v oblasti požiarnej ochrany. Projektovú činnosť vykonáva spoločnosť aj v spolupráci s inými inžiniermi a architektmi, ktorí sú autorizovaní pre projektové a inžinierske činnosti v danej oblasti.

Medzi hlavné činnosti spoločnosti patrí projektová činnosť v oblasti požiarnej ochrany a stavebná činnosť. Projektová činnosť (resp. projekčná činnosť) v oblasti požiarnej ochrany spočíva vo vypracovaní a posudzovaní riešení protipožiarnej bezpečnosti stavby a požiarnobezpečnostných charakteristík užívaných stavieb. Stavebnou činnosťou sa zameriavame na uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien.

Naším cieľom je na základe požiadaviek investora a konzultácií s ním navrhnúť riešenie vyhovujúce svojim vzhľadom a úžitkovými vlastnosťami investorovi, reprezentujúce činnosť našej spoločnosti a svojou energetickou úspornosťou ohľaduplné k prírode.

Citát:

Samotná tvorivá práca architektov a inžinierov v súčinnosti so stavebnými technikmi zameraná na výstavbu stavebného diela, vyúsťuje do vypracovania projektovej dokumentácie. Projektová dokumentácia je súbor výkresovej a inej dokumentácie, ktorá sa vypracúva s cieľom postavenia celej stavby v rámci projektovej činnosti.