Aktuality

Garancia najnižšej ceny

Naša spoločnosť ponúka „Garanciu najnižšej ceny“

Pri uplatnení „Garancie najnižšej ceny“ je potrebné na náš e-mail zaslať kópiu z vypracovanej cenovej ponuky (nie iba cenu), na ktorej musí byť uvedené obchodné meno a IČO spoločnosti, ktorá ju vypracovala. Bez týchto požadovaných podkladov nie je možné uplatniť "Garanciu najnižšej ceny".

Naša spoločnosť tieto údaje preverí a obratom, ak to bude v našich možnostiach Vám vypracuje ešte nižšiu cenovú ponuku. Ak budete s touto ponukou súhlasiť, môžete vystaviť objednávku a nami ponúkane služby obdržíte za túto cenu. V sporných prípadoch si vyhradzujeme 3 pracovné dni na preverenie predložených informácií.