Aktuality

Bezpečnostné predpisy

Do 30.05.2010 v zmysle zákona 199/2009 (ktorým sa dopĺňa a upravuje znenie zákona 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi) užívaný objekt, ktorý nemá vypracovaný projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby (PBS), musí mať vypracovanú požiarnobezpečnostnú charakteristiku stavby (PBCH).