Aktuality

Aktuálna akcia

Vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby "rodinného domu" v rozsahu pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie do 3 dní od poskytnutia požadovaných podkladov.