• profesionálne & flexibilné služby špecialistu požiarnej ochrany

    Samotná tvorivá práca architektov a inžinierov v súčinnosti so stavebnými technikmi zameraná na výstavbu stavebného diela, vyúsťuje do vypracovania projektovej dokumentácie. Projektová dokumentácia je súbor výkresovej a inej dokumentácie, ktorá sa vypracúva s cieľom postavenia celej stavby v rámci projektovej činnosti.

Riešenia protipožiarnej bezpečnosti

Úvod

Vitajte na web stránke spoločnosti architectus FEKETE, s.r.o.

V súčasnej dobe naša spoločnosť ponúka profesionálne a flexibilné služby špecialistu požiarnej ochrany. Uvedenú činnosť vykonávame na základe platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ktoré vydalo MV SR Prezídium Hasičského a záchranného zboru.